Ydelser

Strategi

Peter Mørk har fungeret som rådgiver for mere end 300 kreative virksomheder. Han er ofte med fra strategiudviklingens start og frem til den senere implementering i markedsføring og salg. Det ligger i Peter Mørks DNA at sondere de næste skridt: Er der relevante markeder, segmenter, kunder mv., som virksomheden overser?

Handling

Peter Mørk sikrer, at strategi bliver til handling. Der er for meget snak i virksomheder, og derfor gør han et stort nummer ud af at igangsætte resultatskabende initiativer for de virksomheder, han samarbejder med. Peter Mørk ’går i marken’, aktiverer sit netværk og får tingene til at ske.

Partnerskaber

Peter Mørk er initiativtager til en række tiltag i ind- og udland, hvilket betyder, at han i dag har opbygget et stort internationalt netværk. Det bruger han i udbredt grad på at involvere og skabe alliancer, der gør det muligt for kreative virksomheder og andre aktører at skabe profitskabende partnerskaber. Involver, influer og skab partnerskaber!

da_DKDanish